Tips när du laddar upp

Tillsammans skapar vi Vilda – alla scouters läger. Fotografera, filma och dela dina äventyr!

Några tips innan du sätter igång

Fotografera och filma situationer när man ser dig uppleva äventyr, gemenskap och utmaningar.

Tänk på att…

…alltid fråga dina kompisar om de är ok med att synas på bild eller film innan du skickar in.

…när du skickar material så anger du dig själv som upphovsman för materialet och ger automatiskt ditt godkännande till att materialet publiceras i Scouternas kanaler utan tidsbegränsning.

…Scouterna förbehåller sig rätten att inte publicera allt inskickat material.

…om du delar med dig av dina bilder i sociala medier, tagga dem gärna med #scoutsommar, så har du chans att komma med i höstnumret av medlemstidningen Scout.

Dela dina filmer och foton

Klicka här för att ladda upp film >>

Skriv ditt namn, lägerplats och kår som titel vid uppladdning.