Eget material till lägerboken

Under Vilda kommer varje deltagare få en lägerbok med information om lägret och Scouterna i helhet. Där presenteras Vildas gemensamma drag så som lägersången, symbolerna för vilja, virvel, värme och hur kommunikationen mellan alla läger kommer gå till. Lägerboken är i A6-format. Varje Vilda-läger kommer få möjligheten att få fyra A6-sidor tryckt i boken med information till sina deltagare samt möjligheten att få just ert lägernamn tryckt på lägerbokens framsida. Denna möjlighet till egna sidor och personlig framsida ingår i lägeravgiften och kommer inte kosta något extra.

 

De läger som inte väljer att trycka eget material i lägerboken kommer få den vanliga lägerboken. Detta betyder att alla deltagare till dessa läger får samma information som alla andra Vilda-deltagare.

Vill ni göra ett helt eget ark att lägga löst i varje lägerbok? Här nedanför finns det ett enkelt dokument för att göra sitt egna instick. Detta gör ni i så fall helt själva och behöver inte skicka in till oss.

 

Skicka ett mail till vilda@scouterna.se om ni har frågor om lägerboken eller det material ni vill ha med.

 

Instruktioner för eget material i Vildas lägerbok