Om Vilda

vilda

Vilda är namnet på alla scouters läger 3-9 augusti 2014. Det är ett läger som vi gör tillsammans över hela landet, uppdelat i tio till femton mindre läger. Scoutkåren är lägerarrangör och får ett centralt stöd med bland annat marknadsföring, programaktiviteter och kontaktförmedling med andra kårer och internationella gäster. Flera distrikt kommer också att engagera sig för att stötta sina scoutkårer med att skapa möjligheter för Vilda.

Med Vilda vill vi göra unga redo för livet. Vildas lägeridé bygger på nyckelorden vilja, värme och virvel. Ord som inspirerar till handlingskraft, engagemang, mångfald, gemenskap, frilutsliv, kreativitet och lite galenskap. Under det närmaste året kommer det att formas flera berättelser om Vilda och alla scouter får möjlighet att skapa sin egen bild och historia av Vilda.

 

Här hittar du all information om hur du formar nästa sommars häftigaste läger.

Frågor kring hur scoutkåren arrangerar Vilda ställs direkt till vilda@scouterna.se. Det går också bra att ringa på 08-568 432 00.