Bakgrund och mål med Vilda

Vilda är ett läger som skapats gemensamt av hela den svenska scoutrörelsen. Här kan du läsa mer om bakgrunden.

Tillsammans har vi skapat två lyckade läger för alla scouter i Sverige (2001 och 2007) och en världsscoutjamboree där scouter från hela världen samlades på Rinkabyfältet. Till Svenska Scoutrådets årsmöte 2010 presenterades en proposition om  återkommande jamboreer för alla scouter i Sverige. Beslutet blev att vart fjärde år med start 2017 anordna en jamboree på en lägerplats för alla scouter i Sverige. Dessutom beslutades att 2014 anordna ett centralt arrangemang med en gemensam lägerorganisation och möjlighet till geografisk spridning.

Svenska Scoutrådets styrelse beslutade i februari 2012 om formerna för arrangemanget 2014: ”Scouternas nationella jamboree 2014 har formen av ett större antal läger runt om i landet samt ett större helgevent till utmanare och roverscouter”.

 

Lägret 2014 har som mål att:

  • Ge wow-känsla i det lilla – göra unga redo för livet
  • Skapa gemenskap i den nya organisationen Scouterna
  • Möjliggöra en internationell upplevelse på hemmaplan
  • Erbjuda scoutkårerna ny kunskap och utvecklande program
  • Stärka Scouternas varumärke framförallt lokalt