Så deltar du i Vilda

För att vara en del av Vilda: alla scouters läger 2014 behöver scoutkåren hitta minst två andra scoutkårer som gemensamt kan arrangera lägret.

 

Scoutkårerna som gör ett läger tillsammans skall ha bakgrund i minst två olika scoutförbund eller samverkansorganisationer (Equmenia, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, SALT, KFUK-KFUMs scoutförbund, Svenska Scoutförbundet, Frälsningsarméns scoutförbund).

 

Ett Vilda-läger ska vara litet nog för den nära naturupplevelsen och stort nog för att ha plats för minst tre nya scoutkårer som gör lägret tillsammans. Det betyder att varje läger kommer att ha omkring 200-1000 deltagare.

 

Scoutkårerna administrerar själva sina deltagare och anmäler sig till Vilda som scoutkårer med antal deltagare fördelade per åldersgrupp. Scoutkårerna skall ha anmält antal deltagare (inga namn behövs) senast 15 mars.

 

Scoutkårerna bestämmer själva sin deltagaravgift för lägret, men betalar 150 kronor till Scouterna för varje deltagare. Denna avgift täcker delar av de övergripande kostnaderna för att göra Vilda.

 

Vildas lägerdatum är 3-9 augusti. Scoutkårerna bedömer själva om de genomför ett kortare läger för spårarscouter.

 

Scoutkårerna ansvarar för att hitta en lägerplats och att skapa den infrastruktur som ett läger behöver.

 

Scoutkårerna skapar och genomför sitt lägerprogram utifrån Vildas programkoncept med temaområden.

 

Scoutkårerna använder den grafiska profilen för Vilda.

 

Alla vuxna på Vilda skall vara utbildade i Trygga Möten.