Vad är Vilda?

Vilda är namnet på alla scouters läger 3-9 augusti 2014. Det är ett läger som vi gör tillsammans över hela landet, uppdelat i en mängd mindre läger.

Scoutkåren är lägerarrangör och får ett centralt stöd med bland annat marknadsföring, programaktiviteter och kontaktförmedling med andra kårer och internationella gäster. Flera distrikt kommer också att engagera sig för att stötta sina scoutkårer med att skapa möjligheter för Vilda.

Med Vilda vill vi göra unga redo för livet. Vildas lägeridé bygger på nyckelorden vilja, värme och virvel. Ord som inspirerar till handlingskraft, engagemang, mångfald, gemenskap, frilutsliv, kreativitet och lite galenskap. Under det närmaste året kommer det att formas flera berättelser om Vilda och alla scouter får möjlighet att skapa sin egen bild och historia av Vilda.

 

  • Vad: Ett lägerkoncept för alla scouter i Sverige. Vilda kommer att genomföras som många små läger runt om i landet under ett gemensamt tema.
  • Datum: 3-9 augusti 2014 (vecka 32).
  • Deltagare: Ett Vilda-läger kan arrangeras av flera scoutkårer tillsammans. Scoutkårens alla medlemmar – från spårarscouter till roverscouter – kan delta. Sommarlägret har spårar-, upptäckar- och äventyrarscouter som målgrupp medan utmanar- och roverscouter deltar i ett särskilt arrangemang under hösten.
  • Plats: Scoutkårerna väljer själva plats.